Sơn La có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh (giữa). Ảnh: Báo Nhân dân
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh (giữa). Ảnh: Báo Nhân dân
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh (giữa). Ảnh: Báo Nhân dân
Lên top