Tổ công tác của Thủ tướng làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Sớm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm về sự cố Formosa!

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Lên top