Sớm đưa vào khai thác tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong năm 2020

Tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Đặng Tiến
Tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Đặng Tiến
Tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Đặng Tiến
Lên top