Sớm đề xuất mức lương với Uỷ viên hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tại Hội trường. Ảnh: QH
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tại Hội trường. Ảnh: QH
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tại Hội trường. Ảnh: QH
Lên top