Sóc Trăng: Lần đầu tiên tăng trưởng kinh tế chưa tới 1%

Lần đầu tiên Sóc Trăng tăng trưởng kinh tế chưa tới 1%. Ảnh: Nhật Hồ
Lần đầu tiên Sóc Trăng tăng trưởng kinh tế chưa tới 1%. Ảnh: Nhật Hồ
Lần đầu tiên Sóc Trăng tăng trưởng kinh tế chưa tới 1%. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top