Sóc Trăng: Công bố Nghị quyết của UB Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Lên top