Sóc Trăng: Bầu bổ sung các phó chủ tịch HĐND và UBND

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn tặng hoa cho các đại biểu đã trúng cử (ảnh Nhật Hồ)
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn tặng hoa cho các đại biểu đã trúng cử (ảnh Nhật Hồ)
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn tặng hoa cho các đại biểu đã trúng cử (ảnh Nhật Hồ)
Lên top