Sóc Trăng: Báo Sóc Trăng điện tử chính thức ra mắt bạn đọc