Số phận của các dự án luật vừa lấy ý kiến thăm dò ĐBQH sẽ như thế nào?

Lên top