Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi):

Số phận của 5 triệu hộ kinh doanh vẫn chưa được quyết định

Đại biểu Mai Sỹ Diến (đoàn Thanh Hóa). Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Mai Sỹ Diến (đoàn Thanh Hóa). Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Mai Sỹ Diến (đoàn Thanh Hóa). Ảnh: Quochoi.vn
Lên top