Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Số người chết vẫn là 7, Chủ tịch Lào Cai đích thân cuốc bộ vào hiện trường