Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Số người chết thực tế cao gấp nhiều lần, tại sao Lào Cai chỉ báo cáo 2?