“Sờ mông, sờ đùi nhưng lí giải là đùa vui có chấp nhận được không?"

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh Q.H
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh Q.H
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh Q.H
Lên top