Sơ kết Nghị quyết 120 về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Điện gió vực dậy vùng đất bãi bồi ven biển các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Nhật Hồ
Điện gió vực dậy vùng đất bãi bồi ven biển các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Nhật Hồ
Điện gió vực dậy vùng đất bãi bồi ven biển các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top