Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh có giám đốc mới

Ông Trần Việt Hà (người cầm quyết định) được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở KHĐT Hà Tĩnh. Ảnh: Thúy Quỳnh.
Ông Trần Việt Hà (người cầm quyết định) được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở KHĐT Hà Tĩnh. Ảnh: Thúy Quỳnh.
Ông Trần Việt Hà (người cầm quyết định) được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở KHĐT Hà Tĩnh. Ảnh: Thúy Quỳnh.
Lên top