Sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú sẽ có giá trị tới cuối năm 2022

Lên top