Sở GDĐT Nghệ An: Nếu phụ huynh không đồng ý thì bỏ VNEN