Sở GDĐT Nghệ An chỉ đạo xử lý vụ “Những góc khuất ở trường chuẩn quốc gia“