Sinh viên Thái Nguyên hào hứng với “Ngày hội Chung tay xóa bỏ định kiến giới”