Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi):

Sinh viên sư phạm vay tiền, ra trường mà làm thầy thì không phải trả nợ

ĐB Phan Thái Bình (Quảng Nam): Sinh viên sư phạm ra trường thất nghiệp nhiều.
ĐB Phan Thái Bình (Quảng Nam): Sinh viên sư phạm ra trường thất nghiệp nhiều.
ĐB Phan Thái Bình (Quảng Nam): Sinh viên sư phạm ra trường thất nghiệp nhiều.
Lên top