Singapore khẳng định không có ý xúc phạm Việt Nam, Campuchia

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với
Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishman. Ảnh: BNG.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishman. Ảnh: BNG.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishman. Ảnh: BNG.
Lên top