Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Siêu bão Quốc tế cấp 17 Meranti thay đổi hướng đi liên tục