Siêu bão Meranti - Cơn bão số 5 vẫn còn 1 vùng nguy hiểm