Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Siêu bão Haima đang giật trên cấp 17, “quét” 220km/giờ