Siết lại nhập cảnh theo chu trình khép kín từ lúc đăng ký vào Việt Nam

Cuộc họp được trực tuyến tới các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Huyên Nguyễn
Cuộc họp được trực tuyến tới các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Huyên Nguyễn
Cuộc họp được trực tuyến tới các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top