Sẽ trình việc thu hồi sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất để ĐBQH nghiên cứu

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (Ảnh: QH)
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (Ảnh: QH)