Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sẽ tổ chức đấu thầu khai thác tuyến du lịch mạo hiểm tại Phong Nha – Kẻ Bàng