Sẽ thí điểm tập sự nữ thứ trưởng dưới 40 tuổi

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.
Lên top