Sẽ thí điểm tập sự nữ thứ trưởng dưới 40 tuổi

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.