Sẽ sớm có ứng dụng công nghệ duy nhất phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Ảnh Đình Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Ảnh Đình Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Ảnh Đình Nam
Lên top