Sẽ sáp nhập 16 quận, huyện và 631 phường, xã

Vụ trưởng Vụ Chính quyền Địa phương- Bộ Nội vụ Phan Văn Hùng. Ảnh: Thùy Linh
Vụ trưởng Vụ Chính quyền Địa phương- Bộ Nội vụ Phan Văn Hùng. Ảnh: Thùy Linh
Vụ trưởng Vụ Chính quyền Địa phương- Bộ Nội vụ Phan Văn Hùng. Ảnh: Thùy Linh
Lên top