ĐẠI BIỂU NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG (ĐOÀN QUẢNG BÌNH):

Sẽ kiên trì theo đuổi đề xuất không để xe dưới hầm chung cư để phòng cháy

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình). Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình). Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình). Ảnh: Quochoi.vn
Lên top