Sẽ giao Chính phủ quyền chủ động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời báo chí chiều 24.7. Ảnh NT
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời báo chí chiều 24.7. Ảnh NT
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời báo chí chiều 24.7. Ảnh NT
Lên top