Sẽ có làn sóng đầu tư mới từ các nước EU vào Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ chứng kiến lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Đại học Krems (Áo) và Đại học Thương mại Việt Nam ngày 16.10. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ chứng kiến lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Đại học Krems (Áo) và Đại học Thương mại Việt Nam ngày 16.10. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ chứng kiến lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Đại học Krems (Áo) và Đại học Thương mại Việt Nam ngày 16.10. Ảnh: VGP
Lên top