Sẽ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Giao diện đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. Ảnh T.Vương
Giao diện đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. Ảnh T.Vương
Giao diện đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. Ảnh T.Vương
Lên top