Sẽ ban hành quy định về đưa tin trên mạng xã hội

Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh quochoi.vn
Lên top