Sẽ bãi nhiệm tư cách Đại biểu của ông Phạm Phú Quốc bằng phiếu kín

Ông Phạm Phú Quốc. Ảnh: VGP
Ông Phạm Phú Quốc. Ảnh: VGP
Ông Phạm Phú Quốc. Ảnh: VGP
Lên top