Saudi Arabia hỗ trợ Việt Nam 500.000 USD chống COVID-19

Lễ tiếp nhận vật tư y tế của Vương quốc Saudi Arabia hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BNG
Lễ tiếp nhận vật tư y tế của Vương quốc Saudi Arabia hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BNG
Lễ tiếp nhận vật tư y tế của Vương quốc Saudi Arabia hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BNG
Lên top