Sau lùm xùm ở phường Văn Miếu: Rà soát toàn thành phố về công tác hộ tịch, tư pháp

Bộ phận một cửa ở UBND phường Văn Miếu. Ảnh: Bảo Thắng
Bộ phận một cửa ở UBND phường Văn Miếu. Ảnh: Bảo Thắng
Bộ phận một cửa ở UBND phường Văn Miếu. Ảnh: Bảo Thắng
Lên top