Sau chuyển đổi hình thức đầu tư Cao tốc Bắc-Nam: Vẫn đấu thầu công khai, minh bạch để chọn nhà thầu

Cao tốc Bắc - Nam. Infographic: TEDI
Cao tốc Bắc - Nam. Infographic: TEDI
Cao tốc Bắc - Nam. Infographic: TEDI
Lên top