Sau cháy Rạng Đông: Yêu cầu rà soát, di dời các đơn vị có sử dụng hóa chất độc hại

Sự cố cháy tại Công ty Rạng Đông. Ảnh: CTV.
Sự cố cháy tại Công ty Rạng Đông. Ảnh: CTV.
Sự cố cháy tại Công ty Rạng Đông. Ảnh: CTV.
Lên top