Sau APEC 2017, Việt Nam thêm khí thế để hội nhập sâu rộng hơn

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc. Ảnh: VBC
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc. Ảnh: VBC
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc. Ảnh: VBC