Sau 30 năm đổi mới, cả nước đã tăng thêm 19 tỉnh, tăng 178 huyện và 1.136 xã

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (Ảnh: NB)
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (Ảnh: NB)
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (Ảnh: NB)
Lên top