Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sạt lở ở Cửa Đại: Chính quyền Hội An phải tự ứng kinh phí để kè biển