Sạt lở đất có phải do mất rừng: Cần đánh giá cụ thể từng trường hợp

Ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Khương Trung.
Ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Khương Trung.
Ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Khương Trung.
Lên top