Sắp xếp và sáp nhập hơn 630 xã, phường: Giấy tờ sẽ ra sao?

Có hơn 630 xã, phường nằm trong diện sắp xếp và sáp nhập. Ảnh: Văn Thắng
Có hơn 630 xã, phường nằm trong diện sắp xếp và sáp nhập. Ảnh: Văn Thắng
Có hơn 630 xã, phường nằm trong diện sắp xếp và sáp nhập. Ảnh: Văn Thắng
Lên top