Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại 4 tỉnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của huyện Bảo Thắng, Bát Xát và thành phố Lào Cai.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của huyện Bảo Thắng, Bát Xát và thành phố Lào Cai.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của huyện Bảo Thắng, Bát Xát và thành phố Lào Cai.
Lên top