Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã khó nhất là bố trí cán bộ dôi dư

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: Quochoi.vn
Lên top