Sắp xếp các đơn vị hành chính phải đi liền với tiết giảm ngân sách

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Minh Hùng
Lên top