Sắp Tết Nguyên đán, lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VPG.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VPG.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VPG.
Lên top