Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sắp Tết Nguyên đán, lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VPG.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VPG.