Sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Ông Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và ông Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - ký biên bản bàn giao, tiếp nhận cán bộ công chức, lao động. Ảnh: Bích Phượng
Ông Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và ông Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - ký biên bản bàn giao, tiếp nhận cán bộ công chức, lao động. Ảnh: Bích Phượng
Ông Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và ông Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - ký biên bản bàn giao, tiếp nhận cán bộ công chức, lao động. Ảnh: Bích Phượng
Lên top